Niemcy nie radzą sobie z deportacjami

Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) został oskarżony o lekkomyślne przedłużanie migrantom statusu uchodźcy i umożliwianie im w ten sposób pobytu Niemczech z powodów ekonomicznych.

Urzędnicy rzadko sprawdzali, czy niebezpieczeństwo w krajach, z których przyjechali przybysze, nadal się utrzymywało.

BAMF ma obowiązek dokładnie sprawdzić położenie każdej osoby, której przyznano status uchodźcy, trzy lata po zatwierdzeniu wniosku, w celu ustalenia, czy niebezpieczeństwo w kraju pochodzenia nadal się utrzymuje. Jeśli status uchodźcy nadal nie zostanie zakwestionowany, przybysze dostają prawo dożywotniego zamieszkania w kraju, pisze Die Welt. W bieżącym roku agencja cofnęła status uchodźcy tylko 206 osobom na 107 000 przypadków wzbudzających uzasadnione wątpliwości. Urzędnicy sprawdzili, czy osobie należy się dalsza ochrona tylko w 1 552 sprawach.

Liczba uchyleń statusu w ogóle spadła w ostatnich latach. W roku ubiegłym było ich 240. BAMF tłumaczy, że kryzys migracyjny z 2015 r. bardzo obciążył urząd.

Niemiecki polityk Armin Schuster, członek CDU, partii Angeli Merkel, tak podsumował sytuację: “Skoro BAMF rzadko sprawdza czy uchodźcy nadal w ogóle potrzebna jest ochrona, a my dajemy mu nieograniczone prawo pobytu po trzech latach, to w istocie zmieniamy prawo do azylu na prawo do imigracji. Następna koalicja rządząca będzie musiała do sześciu lat wydłużyć okres, po którym uchodźca dostaje prawo pobytu po powtórnym sprawdzeniu przez BAMF”.

Cofniecie statusu uchodźcy nie oznacza wcale przymusowego wydalenia z kraju. W Niemczech przebywa tak wiele osób, którym odmówiono prawa do azylu, że państwo nie radzi sobie z nawałem deportacji. Od czasu ataków terrorystycznych w Berlinie popełnionych przez Anisa Amriego, któremu odmówiono przyznania statusu uchodźcy, w Niemczech przetoczyła się prawdziwa fala przestępstw popełnionych przez osoby o podobnym statusie prawnym. Jeden z ostatnich ataków wydarzył się w zeszłym tygodniu – nielegalny przybysz z Pakistanu zamordował swoją dwuletnią córkę i obecnie ukrywa się przed policją.

Borsuk na podst.: https://www.welt.de/politik/deutschland/article170082939/Wie-der-Staat-aus-den-meisten-Fluechtlingen-Einwanderer-macht.html

http://www.breitbart.com