Nie chcemy ŻADNYCH uchodźców!

Skromna sugestia zmniejszenia ilości uchodźców dążących do Europy, sposobem skutecznym, szlachetnym i dalekowzrocznym.

Można się było spodziewać, że pomysł przydzielenia państwom Unii kwot przyjęcia uchodźców ze “stref zagrożenia i konfliktów” w Afryce i na Bliskim Wschodzie1 wywoła kłopoty. Na polskim terenie, od lewej do prawej jego strony, trwają kłótnie. Czy przyjmować. Kogo przyjmować. Czy więcej, czy mniej. Czy robić selekcję wyznaniową, czy jakąś inną. Do tego jeszcze dochodzą średnio sensowne pomysły osób prywatnych, żeby ratować chrześcijan, podszyte płonną nadzieją, że ci się lepiej zasymilują2.

Więcej na: amargipl.wordpress.com