Nargila nie dla kobiet

„Działalność [ruchów] islamskich nie świadczy jak dotąd o żadnych prawdziwych osiągnięciach w kategoriach realizowania jakiegokolwiek ‘przedsięwzięcia kulturalnego’”

Popularnym wyrażeniem, które powtarza się w pismach i teoriach islamistów, jest „islamskie przedsięwzięcie kulturalne”, [które jest przedstawiane] jako jeden z fundamentalnych [celów], do osiągnięcia których dążą ruchy islamskie. To wyrażenie należy do obszernego leksykonu, pełnego wyrażeń wabiących ogół społeczeństwa, a najlepszym przykładem jest [slogan Bractwa Muzułmańskiego] „Islam jest rozwiązaniem”. Ale te puste wyrażenia są tylko pozornie frapujące.

Islamistów nie wolno sądzić po ich powiedzeniach i sloganach, których [wprowadzenia] żądają – demokracja pozwala im na wygłaszanie każdego sloganu czy wezwania. Ważniejsze i właściwsze jest sądzenie ich według ich czynów w terenie.

Totalitaryzm islamski i Hamas
Totalitaryzm islamski i Hamas

Działalność [ruchów] islamskich nie świadczy jak dotąd o żadnych prawdziwych osiągnięciach w kategoriach realizowania jakiegokolwiek „przedsięwzięcia kulturalnego” lub choćby jakiegokolwiek [postępu] w tym kierunku. Istnieje wiele prób, które możemy zbadać: ruchy islamistyczne doszły do władzy w [rozmaitych] częściach świata, takich jak Iran, Afganistan i kilka autonomii w Malezji, Indonezji i Gazie. Istnieją [także] ruchy islamistyczne, które zdobyły wpływ na ustawodawstwo [czy to] bezpośrednio (przez parlament), czy pośrednio (przez społeczeństwo i media) jak widzimy w wielu państwach arabskich i islamskich (Kuwejt, Jemen, Jordania, Egipt, Maroko, Pakistan i Algieria)…

Sudan pod “islamskimi rządami” zmierza ku podziałowi i rozłamowi, ponieważ zapał do narzucania społeczeństwu restrykcji przewyższa [dążenie] do jedności narodowej… Teoretycy „islamskiego przedsięwzięcia kulturalnego” [w Sudanie] wolą wojnę i podział kraju [od pokoju i jedności] – a twierdząc, że stosują szariat, prześladują kobiety w Chartumie, które noszą spodnie, i kładą fundamenty pod rozrastającą się warstwę wyzyskiwaczy i „grubych ryb” wśród islamistów w sektorze prywatnym…

Każdy, kto odwiedza Gazę, może z łatwością zobaczyć, że Hamas, w swojej głupocie, poszedł w wielu miejscach za przykładem islamistów przez poświęcanie się drugorzędnym i marginalnym sprawom. Najnikczemniejszą z nich jest prześladowanie kobiet kosztem znacznie pilniejszych i ważniejszych spraw. [W istocie] nawet jeśli zajmowaliby się [tymi sprawami] nadal nie [usprawiedliwiałoby to] tego, do czego zmuszają kobiety, a czemu trzeba się sprzeciwiać zawsze i wszędzie…

„Islamizacja, która została narzucona Gazie… jest jawnym działaniem”

Islamizacja, która została narzucona Gazie – zdławienie swobód społecznych, kulturalnych i swobody prasy, które nie pasują do poglądów Hamasu – jest jawnym działaniem, któremu trzeba się sprzeciwić. Jest to, pod przebraniem religijnym, powtórzenie doświadczenia innych reżimów totalitarnych i dyktatur.