Najwięcej dziennikarzy w więzieniach w Turcji

Turcja znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu krajów trzymających dziennikarzy w więzieniach. Przebywa ich tam obecnie 81, prawie jedna trzecia 259 dziennikarzy więzionych na całym świecie. Kolejnymi krajami przodującymi w trzymaniu dziennikarzy w więzieniu są Chiny, Egipt, Erytrea i Etiopia. Rok 2016 był rekordowy, jeśli chodzi o liczbę więzionych dziennikarzy.

Raport sporządza co roku Komitet Ochrony Dziennikarzy (Committee to Protect Journalists). (g)

Źródło: cpj.org