Imigracja: w którą stronę zmierza Europa? – wywiad w EskaRock cz. 1

„W jakim kierunku zmierza Europa w kontekście migracji?” – pyta dziennikarz radia EskaRock Michał Poklękowski. „Spadek poczucia bezpieczeństwa, destrukcja spójności społecznej (…), powoli kryzys migracyjny zaczyna wysadzać kolejne rządy” – odpowiada Piotr Ślusarczyk z Euroislam.pl.

Imigrantów sprowadzała tu relatywna łatwość pozostania w Europie. „75% osób, którym uda się dostać do Europy, zostaje, to jest tzw. pull factor i dopóki nie będzie większej kontroli migracji, imigranci będą przypływać”, wyjaśnia przyczyny kryzysu Jan Wójcik.

„To jest ekonomiczne barbarzyństwo”, mówi Piotr Ślusarczyk o teoriach, według których starzejące się społeczeństwo mają zastąpić migranci. „Jeżeli ktoś myśli,  że ‚sztuka jest sztuka’,  to nie dostrzega całego kontekstu kulturowego, ideologicznego i religijnego”.

Więcej w wywiadzie dla radia EskaRock cz.1

Dalsze części:

Wywiad dla radia EskaRock cz. 2

Wywiad dla radia EskaRock cz. 3