Iran krytykuje USA za odmowę wydania wizy nowemu ambasadorowi przy ONZ

Misja Iranu przy ONZ ubolewa z powodu odmowy Kongresu USA wydania wizy amerykańskiej Hamidowi Abutalebiemu, nominowanemu na nowego ambasadora Iranu przy ONZ. Abutalebi w młodości należał do radykalnej organizacji studenckiej, która w listopadzie 1979 r. przypuściła szturm na ambasadę Stanów Zjednoczonych w Teheranie.

Więcej na: www.rp.pl