Im dłużej będziemy nieprzygotowani, tym większą cenę zapłacimy my i imigranci.

O nadchodzących problemach z niekontrolowaną imigracją, postępem technologicznym i skutkach opieszałości rządów, Piotr Ślusarczyk rozmawia z autorem książki „Wzbierająca fala. Europa wobec eksplozji demograficznej w Afryce”.

Książkę można kupić pod adresem www.wzbierajacafala.pl

Informacje o wydarzeniach, spotkaniach z autorem i debatach: https://www.facebook.com/Wzbierajacafala/