Hezbollah i kartele: groźny sojusz

Hezbollah działa na zachodniej półkuli i jest w takim samym stopniu zagrożeniem dla dla Stanów Zjednoczonych jak i dla Izraela.

Powiedział o tym w telewizji Fox kongresman Michael McCaul (R). Ujawnił on, że raport Izby Reprezentantów zatytuowany „A Line in the Sand: Countering Crime, Violence and Terror at the Southwest Border” („Wyznaczenie granic: przeciwdziałanie zbrodni, przemocy i terrorowi na południowozachodniej granicy”), mówi o wzmożonej aktywności i wpływach irańskich agentów wywiadu oraz libańskiej terrorystycznej grupy Hezbollah w Ameryce Południowej, a także o ich powiązaniach z kartelami narkotykowymi.

W raporcie, ogłoszonym bez większego rozgłosu w ub. tygodniu, zawarto m.in. dokumentację pokazującą związek pomiędzy Hezbollahem a meksykańskimi kartelami narkotykowymi już w 2005 roku. Omówiono też kwestię możliwości przekraczania granicy USA przez agentów Hezbollahu – dzięki sojuszowi z kartelami mogą oni uniknąć wykrycia, przekraczając granicę w miejscu kontrolowanym przez kartele.

„Bliskowschodnie siatki terrorystyczne, kontynuujące spiskowanie przeciwko Stanom Zjednoczonym rozprzestrzeniają swoje wpływy na meksykańskie organizacje handlujące narkotykami i w ten sposób lepiej przygotowywują się do możliwego ataku na naszą ojczyznę”, stwierdził McCaul. „Rząd federalny powinien lepiej zająć się kwetią tej groźby i zabezpieczyć ‘tylne drzwi Ameryki’. Pod koniec 2010 roku departament bezpieczeństwa wewnętrznego (DHS) oznajmił, że jest w stanie zareagować na nielegalną aktywność jedynie na 44% powierzchni granicy południowo-zachodniej, pozostawiając 7,5 tys. mil granicy niedostatecznie chronione. Po ujawnieniu tego katastrofalnego wyniku DHS szybko zaprzestał takich obliczeń i musi wdrożyć teraz nowe metody mierzenia swych postępów w zabezpieczaniu granicy.”

Iran zyskał ideologiczno-polityczną sympatię w wielu krajach Ameryki Łacińskiej, które mogą umożliwić mu wydostanie się z jego wzrastającej politycznej izolacji i wzmocnić prowadzony przez Iran, tak zwany „obóz oporu”, w którego skład wchodzą także Syria, Hezbollah i palestyńskie organizacje terrorystyczne.

Według izraelskiego źródła policyjnego, które pragnie zachować anonimowość, Iran uważa Amerykę Łacińską za dobre miejsce oporu i niepokojenia Stanów Zjednoczonych na różne sposoby: poprzez zwiększoną współpracę polityczną i militarną, infiltrację ekonomiczną i szeroko zakrojone działania w celu rozpowszechniania szyickiego islamu i w końcu przeniesienia islamskiej rewolucji do Ameryki Łacińskiej.

Tłumaczenie: Sy

Źródło: http://www.examiner.com/article/mexican-drug-cartels-and-hezbollah-strengthen-alliance-new-report
Raport w całości: http://homeland.house.gov/sites/homeland.house.gov/files/11-15-12-Line-in-the-Sand.pdf