Heretycy muzułmańscy uprzątają brytyjskie miasta po Sylwestrze

Młodzieżowa brytyjska organizacja muzułmanów Ahmadija (AMYA) zorganizowała posylwestrowe sprzątanie w 50 brytyjskich miastach, w których uczestniczyło ponad tysiąc młodych ludzi. AMYA, która jest najstarszą i największą organizacją młodych brytyjskich muzułmanów, uczestniczyła w 2018 w 300 akcjach sprzątania miast i posadziła 20 tysięcy drzew. Jak powiedział imam Qamar Zafar: „Noworoczne sprzątanie to sposób, żeby dać młodym muzułmanom okazję do służenia swoim społecznościom i środowisku, sprawić, że stają się aktywnymi członkami społeczeństwa. AMYA stara się zaszczepić młodym ludziom poczucie obywatelskiej odpowiedzialności i chęć harmonijnego współżycia w lokalnej społeczności”.

Ahmadija, licząca na świecie około 10 milionów wyznawców, jest sektą islamu, założoną na terenie dzisiejszego Pakistanu przez dziewiętnastowiecznego muzułmanina Mirzę Ghulam Ahmada, który ogłosił się prorokiem. Przez większość muzułmanów członkowie Ahmadija uznawani są za heretyków i zwalczani, a ich działalność w wielu krajach muzułmańskich – w tym w Pakistanie –  jest nielegalna. Jak pisze o nich polski portal Planeta Islam „Wszyscy uczeni (Ulema’) są zgodni co do tego że Ahmadija jest sektą wykluczoną z Islamu. Jej wyznawcy nie mają prawa wstępu do świątyni w Mekce, a jej uczeni, imamowie i pseudo-kalifowie powinni być traktowani jako niewierni”. (g)

Źródło: metro.co.uk