Fuszara: liczę, że uchodźców przyjmiemy gościnnie, niezależnie od ich religii

Uchodźcy sami wskazują kraj, do którego chcą przyjechać, niewykluczone, że z powodu religii Polska wybierana będzie częściej przez chrześcijan; mam jednak nadzieję, że osoby innych wyznań przyjmiemy równie gościnnie – mówi pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Małgorzata Fuszara.

Więcej na: http://wiadomosci.onet.pl/