Francja: młodzi muzułmanie dystansują się od społeczeństwa

Francuscy muzułmanie w wieku od 15 do 30 lat stanowią główną grupę wykazującą tendencję do izolacji od społeczeństwa. Odrzucają oni także osławione francuskie wartości wolności, równości i braterstwa

Ksiądz Vincent Feroldi, dyrektor ośrodka francuskiego Kościoła Katolickiego do spraw stosunków z muzułmanami, twierdzi, że aktywna mniejszość przyjęła separatystyczną postawę, nacechowaną „silnym komunitaryzmem inspirowanym przez salafizm”.

Ksiądz Feroldi powiedział „The National”, że 75 procent z szacowanej liczby pięciu milionów muzułmanów (spośród 67 milionów Francuzów) ma francuskie obywatelstwo. „Przeważa tu grupa wiekowa poniżej 30 lat, z których znaczna większość jest gotowa zintegrować się ze społeczeństwem francuskim i przyjąć kulturę francuską, o ile zachowają swoje religijne tradycje” – stwierdził.

Mniejszość spośród dysydentów (nieprzystosowanych), kontynuuje Feroldi, wykazuje szacunek dla francuskich ustaw, choćby po to, aby uniknąć ścigania, więzienia lub – jeśli są obcokrajowcami – deportacji. Jednak niektórzy, dystansując się od populacji jako całości, mają dodatkowo negatywną opinię na temat niemuzułmanów. „Inni z kolei będą wywierać silną presję na swoich współwyznawców, żeby podążali za islamem salafickim” – powiedział.

Feroldi przewodzi zespołowi, który regularnie spotyka się z muzułmanami we Francji i za granicą oraz poszukuje partnerstwa we wspólnych projektach. Pomaga także katolickim  diecezjom w rozwijaniu stosunków z muzułmanami oraz informuje na bieżąco hierarchię kościelną o aktualnych wydarzeniach mających wpływ na życie muzułmanów we Francji i za granicą.

Zapytany, czy wierzy w to, że większość francuskich muzułmanów popiera zasadę wzajemnej tolerancji, Feroldi powiedział: „W 2018 roku, po latach naznaczonych kryzysem gospodarczym i tragicznymi atakami we Francji, Europie i na całym świecie, chrześcijanie, muzułmanie i żydzi chcą praktykować tutaj swoją wiarę w sposób pokojowy, zgodnie z prawem Republiki oraz w kontekście vivre ensemble [kultury wspólnego życia]. Niemniej jednak, w obliczu problemu imigracji i wzrostu populizmu, wszyscy szukają tożsamości.”

Jednakże, zdaniem badacza, może to prowadzić do napięć, które zwykle znikają, gdy przedstawiciele różnych wyznań współpracują ze sobą.

Ksiądz Feroldi zapytany o badania dotyczące sytuacji z Ecquevilly*, uznaje ich „wielką zasługę w umożliwieniu społeczeństwu odkrycia złożoności i lepszego zrozumienia salafizmu”.

Ujawnienie przypadków z Ecquevilly, jak powiedział, rzuciło wyzwanie prezydentowi Macronowi i jego rządowi, by opracował przejrzyste regulacje, które przeciwstawią się praktykom zagrażającym francuskim „wielkim wartościom równości, braterstwa, wolności i solidarności”.

Oprac. PU, na podst. :  https://www.thenational.ae/world/mena/french-muslim-youth-the-dominant-group-seeking-isolation-from-society-1.790538

————————————————–

*Miasteczko w pobliżu Paryża (4200 mieszkańców), gdzie muzułmanie znaleźli się pod wpływem radykalnego salafickiego imama. Napiszemy o tym w osobnym artykule (red.)