Ewangelicki biskup proponuje prewencyjne lekcje islamu w niemieckich szkołach

Biskup Heinrich Bedford-Strohm, przewodniczący Kościoła Ewengelickiego w Niemczech zaproponował, by w całych Niemczech wprowadzono naukę islamu dla dzieci muzułmańskich, tak jak odbywają się powszechnie w szkołach lekcje religii dla uczniów katolickich i protestanckich a niekiedy też lekcje judaizmu i islamu. W 6 z 18 krajów związkowych Niemiec islam jest już uczony w szkołach.

Uczniowie muzułmańscy powinni mieć szansę krytycznej analizy swojej tradycji religijnej, powiedział biskup. To najlepszy sposób, żeby uodpornić ich na idee fundamentalistyczne. Nauka miałaby odbywać się w oparciu o niemiecką konstytucję. Tolerancja, wolność religii i sumienia powinny dotyczyć wszystkich religii. Te zasady byłyby przekazywane najlepiej, gdyby religia była częścią państwowej misji edukacyjnej, stwierdził biskup.

Odpowiedzialność za prowadzenie takich lekcji spoczywałaby na muzułmańskich organizacjach, tak jak kościoły chrześcijańskie są odpowiedzialne za nauczanie religii chrześcijańskiej w szkołach. Protestanckiego biskupa poparł niminster edukacji Ludwig Spaenle z Bawarii, który jednak stwierdził, że dotychczas nie udało się tam znaleźć odpowiedniej muzułmańskiej organizacji, która mogłaby prowadzić takie lekcje. (g)

Źródło dw.com