Europa zamyka bramy dla uchodźców

| 1 komentarz|
image_pdfimage_print

Uchodźcy z obszarów objętych konfliktem to kolejne ofiary chorego multikulturalizmu. Dzisiaj Europa nie chce ich przyjmować, ponieważ poprzednia łagodna polityka imigracyjna oraz brak narzuconych wymogów integracji w imię wielokulturowości spowodowały, że politycy nie znajdą poparcia dla uchodźców w społeczeństwie.

Rządy państw europejskich narażają uchodźców na ryzyko utraty życia odmawiając im ochrony, przestrzega Amnesty International. W czasie, gdy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Uchodźcy, bramy Europy zamykają się, a prawa osób ubiegających się o status uchodźcy są ignorowane.

Uchodźcy ryzykują życiem, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, jednak po dotarciu do Europy są zawracani, powiedziała Draginja Nadażdin, Dyrektorka Amnesty International w Polsce. Rządy muszą zaprzestać narażania ludzi na ryzyko utraty życia i zacząć wywiązywać się z międzynarodowego obowiązku udzielania ochrony osobom, które jej potrzebują.

Kraje graniczne Europy w rażący sposób lekceważą swoje międzynarodowe zobowiązania dotyczące uchodźców:

• Włoskie służby wyławiają uchodźców na wodach międzynarodowych i nie oceniwszy ich potrzeb związanych z ochroną, transportują do Libii, gdzie imigranci, osoby ubiegające się o objęcie ochroną międzynarodową i uchodźcy są narażeni na złe traktowanie i przymusowe zawracanie do krajów, w których grożą im poważne naruszenia praw człowieka.

• Turcja w dalszym ciągu nie uznaje osób spoza Europy za uchodźców, co oznacza, że tysiącom osób odmawia się ochrony, której potrzebują.

• Grecja dosłownie wypycha uchodźców ze swoich granic morskich i lądowych z Turcją bez uprzedniej oceny ich wniosków azylowych. Ci uchodźcy, którym mimo to uda się wjechać do kraju, napotykają wiele prawnych przeszkód utrudniających otrzymanie ochrony.

• Hiszpania zawarła z niektórymi krajami Afryki porozumienia dwustronne, które służą jej do usprawiedliwiania arbitralnych aresztowań, zatrzymań i deportacji osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy i imigrantów do tych krajów.

W Międzynarodowym Dniu Uchodźcy, Amnesty International przestrzega państwa Unii Europejskiej, że ich działania osłabiają ochronę uchodźców nie tylko krajach członkowskich UE, ale na całym świecie poprzez przesyłanie niebezpiecznych sygnałów związanych z traktowaniem uchodźców. Wszystkie kraje zobowiązane są do wypełniania swoich obowiązków względem uchodźców i osób ubiegających się o przyznanie statusu uchodźcy nie tylko w obrębie własnych granic, ale również na terenach, na których sprawują efektywną kontrolę.

Czytaj dalej na wp.pl

Chętnie nas czytasz?

Od 9 lat w Polsce informujemy o zagrożeniu politycznym islamem.
Dostarczamy unikalne treści, publikujemy teksty naukowe, bierzemy udział w konferencjach, a także wpływamy na inne media i polityków.
Dzięki wsparciu jesteśmy w stanie utrzymać niezależność i zrealizować nasz cel:

Demokratyczna Europa wolna od islamskiego fundamentalizmu.

Wspieraj euroislam.pl

Bądź na bieżąco. Polub euroislam.pl na Facebook

Komentarze