Ekspert: terroryści Państwa Islamskiego są już w Hiszpanii

| 4 komentarzy|
image_pdfimage_print

Ter­ro­ry­ści Pań­stwa Is­lam­skie­go są już na te­re­nie Hisz­pa­nii – twier­dzi eks­pert do walki z eks­tre­mi­zmem is­lam­skim, Jose Maria Gil­Gar­re.

W ra­por­cie prze­ka­za­nym agen­cji pra­so­wej Eu­ro­pa Press Gil Garre za­pew­nia, że Hisz­pa­nia nie jest dla ter­ro­ry­stów celem za­ma­chów, tylko miej­scem z któ­re­go za po­śred­nic­twem in­ter­ne­tu fi­nan­su­ją swoje or­ga­ni­za­cje, wer­bu­ją ochot­ni­ków i wy­mu­sza­ją okupy.

Więcej na http://wiadomosci.onet.pl

Zmieniamy się!

Wkrótce nasza strona będzie dostarczała więcej unikalnych treści
W tym celu musimy też przebudować jej obecny wygląd.
Jeżeli jesteś z nami, czytasz nas, chcesz wesprzeć nasz rozwój kliknij link w prawym dolnym w rogu.
(Dopisek: „zmiana strony”)

Wspieraj euroislam.pl

Bądź na bieżąco. Polub euroislam.pl na Facebook