Egipt ustanowił prawo o budowie kościołów

Nowe prawo egipskie reguluje budowę i renowację kościołów oraz związanych z nim obiektów i ustanawia prawną definicję terminu “kościół”.

W ostatnich miesiącach narastały napięcia między Koptami a muzułmanami w Egipcie. Powtarzająca się przemoc między muzułmanami a Koptami na wiejskich obszarach Górnego Egiptu w okręgach Minja i Bani Suef doprowadziła do wzrastających protestów Kościoła koptyjskiego, co wymagało nawet interwencji prezydenta Abdela Fattaha Al-Sisiego, który w lipcu spotkał się z patriarchą koptyjskim, Tawadrosem II, w próbie uspokojenia społeczności koptyjskiej. W świetle tych wydarzeń rząd egipski 22 września ostatecznie zatwierdził prawo regulujące budowę i renowację kościołów w Egipcie.

Według tego prawa radca prawny Kościoła koptyjskiego będzie przedstawiał prośbę o budowę lub renowację kościoła miejscowemu gubernatorowi, który ma cztery miesiące na odpowiedź; jeśli odmówi prośbie, musi szczegółowo podać przyczyny. Prawo stanowi także, że wielkość kościoła i przylegających do niego budynków będzie ustalana według wielkości populacji i jej potrzeb.

Przed uchwaleniem tego prawa, na początku sierpnia 2016 r., informowano, że rząd egipski i Kościół koptyjski (który składa się z trzech gałęzi: ortodoksyjnej, ewangelickiej i katolickiej) osiągnęli porozumienie co do sformułowań prawa. Jednak, podczas gdy niektórzy posłowie do parlamentu, szczególnie Koptowie, byli zadowoleni, mówiąc, że pomoże ono zakończyć konflikt religijny, inni, wśród nich poseł Atef Machlif, argumentowali, że niektóre paragrafy są niewyraźne, takie jak paragraf 2 dotyczący wielkości kościołów. Paragraf stanowi: „Rozmiar kościoła i towarzyszących budynków, dla których złożone zostało podanie o pozwolenie [budowy], musi być zgodny z liczbą i potrzebami chrześcijan na obszarze, gdzie będą zbudowane, biorąc pod uwagę stopę wzrostu populacji”.

Kościół ortodoksyjny wydał oświadczenie, że “zmiany są nie do przyjęcia i ma niepraktyczne dodatki”, które zostały uczynione w uzgodnionych sformułowaniach, “co może zagrozić narodowej jedności w Egipcie z powodu ich złożoności i wad oraz z powodu nie wzięcia pod uwagę uczuć narodowych i praw obywatelskich Koptów w Egipcie”.

Po tych zastrzeżeniach do proponowanych sformułowań prawa ze strony niektórych Koptów i posłów, rząd pospiesznie przedyskutował sporne paragrafy, obawiając się wzrostu napięcia między muzułmanami a Koptami. Ponadto przedstawiciele Kościoła spotkali się z egipskim ministrem ds. prawnych i parlamentarnych, Magdym Al-Agatym i premier egipski, Szerif Isma’il spotkał się z patriarchą Tawadrosem II.

25 sierpnia Kościół ogłosił, że osiągnął porozumienie z rządem w sprawie sformułowań w prawie, które zostało zatwierdzone przez parlament pięć dni później, 30 sierpnia. Salaficka partia Al-Nour pozostała przeciwna; jej członkowie wstrzymali się od głosu i wyszli z sali po głosowaniu, a poseł z ramienia Al-Nour, Mohammad Isma’il Gadallah, powiedział, że to prawo doprowadzi do wymazania islamskiej tożsamości Egiptu. Po uchwaleniu prawa patriarcha Tawardos II podziękował przedstawicielom państwa, włącznie z prezydentem Sisim i premierem Isma’ilem, podkreślając: „To prawo ma na celu poprawienie błędu, który trwał przez 160 lat”.

W odróżnieniu od pozytywnych reakcji przedstawicieli Kościoła na to prawo, od początku procesu ratyfikacyjnego w rządzie i parlamencie wywoływało ono oburzenie i przeciwstawiało mu się wiele postaci publicznych i medialnych, włącznie z Koptami, liberałami i islamistami.

Tak na przykład ortodoksyjny prawnik koptyjski Naguib Gabriel powiedział, że prawo nie przynosi równości między obywatelami i wyraził zastrzeżenia do paragrafu 2 o wielkości kościoła, proporcjonalnej do wielkości lokalnej populacji chrześcijańskiej. Nie istnieją takie ograniczenia, powiedział, w sprawie budowy meczetów. Kamal Zakher, koordynator ruchu Świeckich Koptów, skrytykował pospieszną pracę parlamentu nad tym prawem, argumentując, że dzieli to muzułmanów i chrześcijan. Dodał, że kilka ruchów koptyjskich, jak również postaci publiczne, politycy i organizacje społeczeństwa obywatelskiego przedstawiły oficjalne memorandum prezydentowi Al-Sisi, prosząc, by nie podpisywał prawa i zamiast tego skierował je z powrotem do parlamentu. Głównym argumentem przeciwko temu prawu jest, że ustawia chrześcijan oddzielnie od reszty społeczeństwa egipskiego i że kwestia budowy kościołów powinna być włączona w szersze, bardziej ogólne prawo, regulujące budowę wszystkich miejsc religijnych.

Tłumaczenie: MEMRI
Źródło: http://www2.memri.org/