Dżihad po angielsku: trzeba przejąć szkoły

W lokalnej prasie w Birmingham opublikowano fragmenty korespondencji, dotyczącej zakrojonej na szeroką skalę operacji „Koń Trojański”, której celem jest infiltracja środowisk szkolnych i przejęcie placówek edukacyjnych przez radykalnych muzułmanów.

Działania prowadzone przez środowiska salafickie w Birmingham – uciekające się do szantażu i rozpowszechniania nieprawdziwych informacji w celu usunięcia ze stanowisk niewygodnych dyrektorów – mają zostać w przyszłości wykorzystane również w Manchesterze i Bradford, gdzie liczba muzułmanów od lat gwałtownie wzrasta.

Dokumenty, których autentyczność badają przedstawiciele Rady Miasta Birmingham, opisują przebiegły plan wykorzystujący luki w brytyjskim systemie edukacji. Działania islamistów mają opierać się na przejmowaniu borykających się z trudnościami szkół w muzułmańskich dzielnicach, którym w rezultacie grozi uzyskanie statusu tzw. akademii – finansowanych z centralnego budżetu niezależnych szkół średnich, niepodlegających lokalnym władzom. Wyjęte spod nadzoru lokalnych władz, szkoły te mogą samodzielnie decydować o programie i prowadzić niezależną politykę.

Dokumenty, które wyciekły do mediów, stanowią prawdopodobnie część korespondencji pomiędzy islamskimi fundamentalistami z Birmingham i z Bradford. Znajdziemy w nich następujące oświadczenie:
„Spowodowaliśmy znaczną dezorganizację w Birmingham, dzięki czemu mamy teraz nasze własne akademie i możemy pozbywać się kolejnych dyrektorów, przejmując tym samym ich szkoły. (…) Choć nasze działania w niektórych przypadkach mogą wydawać się niewłaściwe, należy pamiętać, że jest to dżihad, w związku z czym wszelkie środki prowadzące ku zwycięstwu w walce są dopuszczalne.”

Działania muzułmanów odczuło już na własnej skórze kierownictwo kilku szkół w Birmingham. Jeden z dyrektorów, który w ostatnim czasie zrezygnował ze stanowiska, przyznaje, że jego decyzja spowodowana była wywieraną na nim presją. Tina Ireland, dyrektorka szkoły Regent’s Park, to kolejna osoba, która padła ofiarą ekstremistów. Zarzucono jej namawianie uczniów do ściągania w trakcie testów licealnych i zmuszono do rezygnacji. W innej szkole policja wszczęła śledztwo po tym, jak czterech pracowników zawiadomiło o rzekomym sfałszowaniu ich listów rezygnacyjnych. Wśród 12 placówek objętych operacją „Koń Trojański”, znalazła się również Park View Academy, gdzie z niespodziewaną wizytą zjawiła się inspekcja jakości kształcenia – w chwilę po tym, jak dyrektor Lindsey Clark złożyła doniesienie na niesprawiedliwe traktowanie niemuzułmańskich pracowników.

Uczennice Park View School w Birmingham
Uczennice Park View School w Birmingham

Cała operacja została świetnie przemyślana – w placówkach, które w ramach inspekcji uzyskają niskie oceny, dużo łatwiej o zmianę kierownictwa.

Salaficki plan jest jednak dużo bardziej złożony. Zakłada działanie na pięciu poziomach.

Po pierwsze, rekrutację rodziców z najbardziej radykalnych, salafickich rodzin.

Po drugie, szerzenie wśród nich wrogiej w stosunku do kierownictwa szkoły postawy. Jak zaznaczono w dokumentach, które przedostały się do prasy, najlepszym rozwiązaniem jest „wmówienie rodzicom, że w szkole demoralizuje się ich dzieci poprzez edukację seksualną, nauczanie o homoseksualizmie, koedukacyjne zajęcia sportowe oraz chrześcijańskie modlitwy”.

Po trzecie, działanie w ścisłej konspiracji. Dezorganizacją działań w jednej szkoły mogą zajmować się maksymalnie cztery osoby.

Po czwarte, zaangażowanie w operację kierujących szkołami muzułmanów. Ich rola polegać ma na krzewieniu islamskiego modelu szkolnictwa i podburzaniu personelu. Ważnym elementem planu jest posiadanie w obrębie grupy interwencyjnej „angielskiej twarzy”, uwiarygodniającej całe przedsięwzięcie.

I wreszcie po piąte – rozsyłanie anonimowych listów ze skargami do członków parlamentu, przedstawicieli prasy i ministerstwa.

Planem zainteresowały się już lokalne władze. Sprawie na bieżąco przyglądają się policja West Midlands, wydział edukacji Rady Miasta i regionalna jednostka do walki z terroryzmem.

Bohun, na podstawie: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2575759/Revealed-Islamist-plot-dubbed-Trojan-Horse-string-schools-Birmingham-self-styled-Jihad.html