Durban II: Niemcka hipokryzja

durban2

Pomimo, że deklaracja przyjęta przez odbywającą się w kwietniu tego roku Światową Konferencję ONZ przeciwko Rasizmowi, Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii oraz Związanej z Nimi Nietolerancji, zwaną potocznie Durban II, określana była jako antysemicka, jednostronnie potępiająca Izrael, Niemcy podpisały dokument.

Przedstawiciele Niemiec nie chcieli siedzieć na sali obrad w rocznicę urodzin Hitlera wysłuchując przemówienia prezydenta Iranu znanego z negowania Holokaustu i gróźb pod adresem Izraela. Ten gest okazał się jedynie demonstracją. Niemiecka misja dyplomatyczna przy ONZ w Genewie sam przyjęty dokument określa jako akceptowalna podstawa kontynuowania wysiłków przeciwko rasowej dyskryminacji i ksenofobii.

JW na podst. Eye on the UN