Dania nie zgadza się na kwoty imigrantów

Duńska minister ds. imigracji i integracji Inger Støjberg odrzuciła unijne kwoty migrantów na rok 2018, stwierdzając, że przybysze niewiele dają krajowi.

Reprezentująca konserwatywno – liberalną partię Venstre minister powiedziała, że Dania nie otworzy granic kraju dla osób ubiegających się o azyl. „Chociaż uzyskaliśmy znacznie lepszą kontrolę nad napływem imigrantów, wciąż walczymy o integrację wielu uchodźców, którzy przybyli do Danii w ostatnich latach. Pomimo że więcej uchodźców przybyło do pracy, wciąż jest zbyt wielu takich, którzy nie potrafią sami się utrzymać. Dotyczy to szczególnie kobiet, wśród których zbyt mało pracuje. Dlatego zdecydowałam, że Dania nie powinna przyjmować uchodźców wedle kwot na  2018 rok” – powiedziała Støjberg, według „Jyllands-Posten”.

Oświadczenie to padło po przyjęciu przez duński rząd ustawy zezwalającej ministrowi ds. imigracji na ustalenie liczby osób ubiegających się o azyl, które każdego roku byłyby przyjęte przez Danię.

Pełniąc funkcję ministra ds. integracji i imigracji, Støjberg znalazła się wśród europejskich ministrów najbardziej krytycznych wobec masowej migracji, stanowczo popierając integrację – włączając w to poparcie nowo proponowanej ustawy, która wymagałaby od wszystkich migrantów porozumienia się z lokalnymi urzędnikami państwowymi w celu uzyskania obywatelstwa.

Kiedy okazało się, że migranci są znacznie nadreprezentowani jako sprawcy w sprawach dotyczących gwałtów, Støjberg skomentowała: „Od wielu lat obserwujemy, że wskaźniki przestępczości są znacznie wyższe w kręgach imigrantów, niż wśród Duńczyków. Moim zdaniem jest to konsekwencja tego, że baliśmy się jasno przedstawić ludziom przybywającym do Danii nasze oczekiwania. Nie odważyliśmy się powiedzieć, że oczekujemy i żądamy, aby zapewnili oni sobie i swoim rodzinom godne życie i że oczekujemy od nich dostosowania się do wartości duńskich”.

W ubiegłym roku Støjberg oświadczyła nawet, że jest otwarta na pomysł umieszczenia osób, którym nie przyznano azylu, na opuszczonych duńskich wyspach, ale zaznaczyła, że takie propozycje mogą stanowić „wyzwanie z prawnego punktu widzenia”.

Oprac. GB.

https://jyllands-posten.dk ; https://sverigesradio.se