Czechy zgadzają się przyjmować uchodźców bezpośrednio z Turcji

Zmieniając stanowisko, jakie miał przed rokowaniami z Turcją, premier Czech Bohuslav Sobotka oświadczył, że jego kraj zgadza się przyjmować uchodźców bezpośrednio z Turcji, tak jak wstępnie uzgodniono w czasie poniedziałkowych rozmów Unii i Turcji. Jednak wg Sobotki będą to uchodźcy, których Czechy przyjmą w ramach wcześniejszych zobowiązań podziału między kraje unijne 120 tys. uchodźców przebywających w Grecji i Włoszech, a nie dodatkowo. (g)

Źródło New York Times/Associated Press