Chiny zakazują muzułmańskich imion.

W zdominowanej przez muzułmanów chińskiej prowincji Sinciang wprowadzono zakaz nadawania nowo narodzonym dzieciom muzułmańskich imion.

Według dyrektywy o nazwie „Zasady Nazywania dla Mniejszości Etnicznych”, stworzonej przez Komunistyczną Partię Chin, muzułmańskie imiona, takie jak Islam, Koran, Mekka, Dżihad, Imam, Hadżdż, Medyna i Saddam, zostały zakazane.

Dzieci z zakazanymi imionami nie będą mogły otrzymać „hukou”, dokumentu potwierdzającego wpisanie do rejestru gospodarstwa domowego. Ten dokument jest niezbędny do tego, żeby zostać przyjętym do szkoły lub otrzymać pomoc socjalną.

W oświadczeniu Human Rights Watch możemy przeczytać, że władze prowincji wprowadziły zakaz dla wielu imion posiadających religijne konotacje powszechne w muzułmańskich społecznościach na całym świecie, ponieważ mogłyby one „wzmagać zapał religijny”.

Region jest domem dla 10 milionów muzułmanów z mniejszości Ujgurów.

Prowincja Sinciang jest miejscem ciągłych konfliktów pomiędzy Ujgurami i Hanami, dominującą grupą etniczną, która kontroluje także rząd.

Jak dotąd pełna lista zakazanych imion nie została opublikowana. Nie jest też jasne, jakie kryteria decydują o tym, że imię można uznać za religijne. Wcześniej władze wprowadziły zasady zakazujące noszenia „nienormalnej” brody i nakryć głowy zasłaniających twarz w publicznych miejscach. Nałożyły także kary za odmowę oglądania państwowej telewizji i słuchania państwowych programów radiowych.

HRW twierdzi, że te przepisy są rażącym pogwałceniem krajowych i międzynarodowych swobód obywatelskich, i prawa do wolności wyznania. „W ostatnich latach przemoc oraz napięcia na tle etnicznym w Sinciangu rosną, ale absurdalna, represyjna polityka rządu oraz kary, nie są rozwiązaniem. Doprowadzą wyłącznie do większego rozgoryczenia muzułmanów” – uważa organizacja.

Mole, na podst. http://www.malaysiasun.com/