15535898221d3a3fff9e90f37a15a1de260cc0b372bbecdc41f8f2483dc24f5bcff5b70041
Imigranci na stacji Padborg w Danii; w 2015 roku większość starała się przedostać dalej, do Szwecji.
Zdj.ilustracyjne