Uczestnicy protestów w Chemnitz niosą portrety osób zamordowanych przez imigrantów.