migrant tripoli
193461
36811164_304
Masoud Aquil; w tle zdjęcie z niewoli u ISIS