Pedro-Sanchez
"Procesja Konia Trojańskiego w Troi", G.D.Tiepolo, 1760 (National Gallery Londyn)