Grafika: The Investigative Project on Terrorism
Mieszkańcy ośrodka Miraj ćwiczą strzelanie z łuku. Zdjęcie z FB właściciela, Na'ila Karima