Była komedia, będzie religia, a sprzeciw to „rasizm”

Były klub komediowy w Bristolu będzie meczetem. Sprzeciwy ze strony społeczności lokalnej władze uznają za przejaw „rasizmu”.

1

Nieużywany już budynek Jesters (dom błaznów) stanie się Ośrodkiem Islamskim, składającym się z meczetu, pomieszczeń użyteczności publicznej, kawiarni oraz mieszkania. Plany te skrytykowała między innymi Angielska Liga Obrony, EDL. Sprzeciw wyraziły 23 osoby w indywidualnych listach do rady miasta; przedłożono też petycję podpisaną przez 388 osób. Kolejne 52 listy – niektóre nadesłane zdaniem władz przez stronników EDL – odrzucono, zarzucając im rasizm.

Ze sprzeciwem spotkał się m.in. projekt dobudówek, ponieważ obiekt jest zaklasyfikowany jako zabytek II klasy. Mieszkańcy obawiają się trudności z parkowaniem i zatorów ulicznych, jakie powstałyby na jednej z głównych dróg wjazdowych do miasta.

Decyzja o dopuszczeniu planów została podjęta przez miejskich planistów, zgodnych co do tego, że przywrócenie zabytkowego budynku do użyteczności przyniesie korzyść miastu. Jednak raport planistyczny sugerował, że otwarcie meczetu w tej okolicy może wywołać społeczne napięcia. Raport przytacza obawy, że „użytkownicy obiektu nie integrują się ze społeczeństwem i w efekcie budynek będzie odizolowany od otoczenia”. Jednak ostateczna konkluzja brzmi: „Mimo że propozycja może wzbudzić napięcia społeczne, nie są one wystarczającym powodem, by sprzeciwić się przebudowie”.

Budynek „Jesters” przez ponad dwa lata stał pusty, bowiem właściciel klubu uznał, że prowadzenie klubu przestało być zyskowne. W październiku EDL ogłosiła zamiary zorganizowania w grudniu protestu przeciwko zamiany klubu w meczet. Policja hrabstw Avon i Somerset zajęła się wówczas komentarzami wzywającymi do podpalenia przyszłego meczetu, jakie pojawiły się na profilu EDL z Bristolu na Facebooku.

W lipcu ubiegłego roku w Bristolu miały miejsce gwałtowne starcia podczas przemarszu EDL przez centrum miasta, w ramach protestu przeciwko jego islamizacji.

ND/pj, na podst. www.upww.us