Austria odesłała 2800 imigrantów

W pierwszym kwartale Austria odesłała 2800 imigrantów, trochę więcej średniomiesięcznie niż w ubiegłym roku – w całym 2015 odesłano 8300 imigrantów. Austria planuje odesłać w ciągu trzech lat 50 tys. imigrnatów, którzy nie uzyskali azylu.

Spośród odesłanych 890 zostało odesłanych przymusowo, pozostali wyjechali dobrowolnie, korzystając z oferty rządu austriackiego: wyjeżdżający dobrowolnie w ciągu 3 miesięcy od negatywnej decyzji azylowej dostają 500 euro, wyjeżdżajacy w ciągu 6 miesięcy otrzymują 250 euro, a późniejsi – 50 euro. Wśród wyjeżdżających największe grupy to Irakijczycy (ponad 600 osób), Afgańczycy i Pakistańczycy (po 280 osób). (g)