"Arabskie Podwórko"- dzika strzelnica w centrum miasta. Policja nie widzi problemu