Arabia Saudyjska: 10-latka zwrócona swojemu 80-letniemu mężowi

Osiemdziesięciolatek poślubił  dziesięciolatkę i dziwi się,  że ta od niego uciekła. W końcu ich związek jest zgodny z szariatem. Co więcej, sam prorok poślubiając sześcioletnią Aiszę dał przykład, że to nic zdrożnego.

Kiedy ojciec odkrył, że jego córka uciekła od męża i od dziesięciu dni ukrywa się w domu swojej ciotki, natychmiast oddał ją małżonkowi. Dlaczego jednak niedawno poślubiona żona uciekła od męża? Może dlatego, że ma dopiero dziesięć lat (!),  a jej „mąż”-osiemdziesiąt!

Mahomet i AiszaStaruszek uważa, że miał pełne prawo poślubić młodszą od siebie o siedemdziesiąt lat dziewczynkę. Tłumaczy, że jego małżeństwo jest zgodne z szariatem. W końcu jej ojciec wyraził zgodę na ślub. Dodaje, że wcześniej był zaręczony z jej starszą siostrą, jednak ta zerwała z nim, gdyż chciała kontynuować edukację, tak więc ojciec dziewcząt zaproponował w zamian młodszą córkę. Obejrzałem ją i stwierdziłem, że zgodnie z szariatem, nadaje się.

Maatouq Al-Abdullah, członek walczącej o poszanowanie praw człowieka organizacji National Society for Human Rights (NSHR) mówi, że obecnie brakuje przepisów regulujących zawieranie związków z bardzo młodymi dziewczętami, co prowadzi do niekorzystnych konsekwencji psychologicznych, społecznych i zdrowotnych.

Takie małżeństwa stanowią poważne pogwałcenie praw dziecka, do których przestrzegania Królestwo zobowiązało się podpisując Kartę Praw Dziecka. Zgodnie z nią, próg dorosłości to 18 lat.

Fakt, że osiemdziesięciolatek uważa, że w poślubieniu dziesięciolatki nie ma nic zdrożnego nie dziwi, biorąc pod uwagę przykład Mahometa. Jak podaje Bukhari w hadisie 7.62.88:  Prorok podpisał umowę małżeńską  z Aiszą, gdy ta miała sześć lat i skonsumował ten związek gdy miała dziewięć lat.

Oparte na sunnie- przykładzie proroka – prawo szariatu nie wyznacza dolnej granicy zawierania małżeństwa niszcząc tym samym dzieciństwo i psychikę setek muzułmańskich dziewcząt. Podobnie nie przewiduje kary za seks z nieletnią, ponieważ dysponowanie życiem i seksualnością muzułmanek jest świętym prawem ich opiekunów-ojców, mężów i braci. Molestowanie seksualne dzieci, które w kulturze wolnych zachodnich państw jest jedną z najgorszych zbrodni, w świetle szariatu jest „prawem mężów” niepełnoletnich żon.

JB na podst. Arabnews