Apel papieża: uwolnijcie kobietę skazaną za bluźnierstwo

Benedykt XVI zaapelował podczas audiencji generalnej o uwolnienie chrześcijanki z Pakistanu Asii Bibi, skazanej na śmierć za bluźnierstwo przeciwko Mahometowi. To pierwsza kobieta skazana w tym kraju na śmierć na mocy tzw. prawa o bluźnierstwie.

– W tych dniach społeczność międzynarodowa z wielkim niepokojem śledzi trudne położenie chrześcijan w Pakistanie, którzy często padają ofiarami przemocy bądź dyskryminacji – powiedział papież podczas audiencji na Placu świętego Piotra.

Benedykt XVI w Polsce
Benedykt XVI w Polsce

– W szczególny sposób wyrażam dziś moją duchową bliskość z panią Asią Bibi oraz jej krewnymi, prosząc jednocześnie, aby najprędzej przywrócono jej pełną wolność. Modlę się również za tych, którzy znajdują się w podobnej sytuacji, ażeby również ich ludzka godność i podstawowe prawa były w pełni respektowane – dodał.

Papież do Polaków

Po polsku Benedykt XVI pozdrowił uczestniczących w audiencji organizatorów dorocznych europejskich spotkań młodzieży w Lednicy.

Więcej na: wp.pl