20 tysięcy muzułmanów Ahmadija protestuje przeciwko terroryzmowi

Muzułmanie Ahmadija zorganizowali trzydniową konwencję w Kanadzie dla zaprotestowania przeciwko terroryzmowi muzułmańskiemu. Wygłaszający główne przemówienie imam powiedział, że ekstremistyczne grupy są „analfabetami” jeśli chodzi o Koran i że muzułmanie Ahmadija są społecznością „pokoju i miłości dla ludzkości”.

Ahmadija są muzułmańską sektą, liczącą na świecie 10-20 mln osób, a powstałą pod koniec XIX w. w Indiach. Inni muzułmanie uważają ich za heretyków, ponieważ założyciel sekty uważał się za proroka. W Pakistanie nie wolno im nazywać się muzułmanami pod karą więzienia. (g)

Źródło: independent.co.uk